Nastavitve piškotkov

ZADNJE NOVICE

Znanstvena konferenca

Projekt MURMAN je prešel v zadnje polletno obdobje in se z junijem 2014 zaključuje. Ob tej priložnosti smo organizirali mednarodno znanstveno konferenco, ki je potekala 23.-24.aprila 2014 v Zdravilišču Radenci. 

Več..
Sprememba vodilnega partnerja

Z dnem 01.01.2014 je bil v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti ustanovljen Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). NLZOH je poleg Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravni naslednik obstoječih zavodov za zdravstveno varstvo(ZZV Maribor, ZZV Nova Gorica, ZZV Celje, ZZV Murska Sobota, ZZV Koper, ZZV Novo Mesto, ZZV Ravne na Koroškem ZZV Kranj, ZZV Ljubljana) in inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Več..
Sprememba partnerja

Dne 06.05.2013 je tehnični sekretariar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo odobril prošnjo vodilnega partnerja projekta ZZV Maribor za spremembo enega izmed partnerjev. Iz projekta je izstopil VODOVOD MURSKA SOBOTA zaradi nepriznavanja upravičenih stroškov, saj nimajo zaposlenih. Vsi, ki opravljajo dela in naloge za VODOVOD MURSKA SOBOTA so zaposleni v podjetju KOMUNALA MURSKA SOBOTA.

Več..

POVEZAVE

povezava

Prezentacije iz posveta VODA in PROSTOR
povezava

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
povezava

Vremenski podatki
povezava

Dogodki

Ustanovitev platforme vseh dobaviteljev pitne vode v projektni regiji
Dne: 02.10.2013

Dne 15.10.2013 je v Bad Radkersburgu predvideno srečanje dobaviteljev pitne vode in predstavnikov občin, ki jih zajema projekt MURMAN. Na srečanju, ki bo potekalo od 10-12.30 ure bo ustanovljena platforma vseh dobaviteljev pitne vode v projektni regiji.

 

Priponke:

Dan evropskega sodelovanja
Dne: 19.09.2013

V Mariboru je 19. septembra potekala predstavitev vseh treh programov čezmejnega sodelovanja. Prireditev je organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki je Organ upravljanja za programe čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško za programsko obdobje 2007-2013. Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERECT so podobne prireditve potekale drugod po Evropi.

Več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi: Dan evropskega sodelovanja.

 


PrijavaOsnovni namen projekta je vzpostaviti stalno obvladovanje kakovosti vodnih virov in podzemne vode v sodelovanju med upravnimi institucijami, organizacijami za oskrbo z vodo in zainteresiranimi skupinami za zaščito kakovosti in količine podzemne vode, kot vira pitne vode. Ena izmed poglavitnih nalog je tudi izboljšanje informacijskega sistema za spremljanje količine in kemijskega stanja podzemne vode, vodnih tokov in tal, ki se uporablja za celovito ocenjevanje stanja onesnaženosti. Vsi partnerji projekta si želijo in delujejo v smeri zmanjšanja ravni nitratov in pesticidov v pitni vodi, kar pomeni izboljšanje kakovosti pitne vode, posledično pa izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva na tem območju.

Namen projekta je tako oblikovati strategije in ukrepe za obvladovanje tveganja, ki bodo v obliki operativnih dokumentov vključeni v strateške dokumente lokalnih organov. Bistvo strategije in ukrepov pa je skupno trajnostno gospodarjenje v celotni regiji, brez morebitnih dodatnih socialno-ekonomskih problemov, da se prilagodijo prakse kmetovanja za zmanjševanje zahtev po obremenjevanju podzemne vode z nitrati in pesticidi ter zagotavljanje gospodarskega razvoja regije. Glavni uporabniki projekta so upravni organi, lokalne skupnosti, uporabniki pitne vode, organizacije za oskrbo z vodo in organi za regionalno načrtovanje, Kmetijsko gozdarska zbornica, kmetovalci.